Gasthaus Zur Guten Quelle
  
Festiwal Gęsiny
w Przysieku 2014
(Polska)


Nasza szefowa kuchni
Janka Borkowska
uwielbia gęsinę

Sztuczki przydatne podczas przyrządzania gęsiny
Wymiana doświadczeń na temat gęsiny owocuje niezwykłymi rezultatami. Ma ona znaczący wpływ na wzrost szacunku do produktu; widoczna jest w sposobie obchodzenia się z nim; przyczynia się do innowacji w przygotowywaniu dań i zaważa na wspaniałym, ostatecznym rezultacie widocznym na Państwa talerzach.
Rozpowszechnianie tego rodzaju wiedzy jest także naszym celem, pragniemy aktywnie przyczyniać się do wzbogacania kultury gotowania oraz jedzenia.
Film w polskiej wersji językowej